Yolun sonuna cevaben / Osman Erim

0
503

Hissetmediğin gönüllere de,el de gitsin

Bir gecenin içine düşmüş gibi yalnızsa gövden,

Bastığın yer değil de, bir boşluksa hepden

Elden her gelene “eyvallah” deyiver gitsin.

****

 

Suyun yolunu bulması gibi ömür

Vardığı yere saplanıp kalışı gibi ölüm

Her sona da, bir bahane bulmuşsa dünyalık ruhun madem

Vuslatın gôlgesine bir “veda” ediver gitsin.

***

 

Kime yanarsa kanadın harlayıp her dem

Uçmaktan gayrısına gülmezse kerhen

Bir sese, bin can veremezse içten

Ölüme bir selâm çakıver gitsin

05.01.2020