Kadeh tokuşturma kültürü üzerine..

0
77

 

Kadeh tokuşturulma kültürünün doğuşunu daha yeni öğreniyorum. Meğer kadeh tokuşturmak eski zamanlarda insanların zehirlenme şüphesiyle oluşturdukları bir kültürmüş. Sertçe tokuşturulan kadehler de içki, kendi bardaklarına da sıçradığı için insanların birbirine olan güven duygusunu gösterirmiş. Tabi bugün günümüzde bu maksatla tokuşturulmuyor. Bu davranış zamanla burjuva sınıfının bir modası olmuş. Oradan da tekrar halka inmiş. Fakat bu tokuşturulma esnasinda, elitlerle halk arasında bariz uygulama farkı var. Seçkin sınıf kibarca hafifçe değdirirken gariban sınıf sertçe tokuşturur kadehlerini.