Eğitimli eğitimsiz, yetiştirmek..

0
708

İnsanları eğitim anlamında kıyaslarken okul, aile ve kendi kendini eğitme becerileri anlamında da değerlendirin. Ama tüm bu etkenler arasında asıl önemli olanın, aldıkları eğitimin kalitesini çevresine ve size nasıl yansıttıkları olduğunu unutmayın. Çünkü her eğitim almış kişi, eğitilmiş sıfatı taşımaz.