“Erkeğin korumasına ihtiyacım yok” iddiası ve kabul edilebilirliği üzerine

0
159

Feminist görüşe göre kadının korunmaya ihtiyacı yoktur. Yani kadın, kendini her türlü şartta ve zamanda koruyabilir. Bu çok tartışma götürecek bir konudur. Oysa Ataerkil bir toplumda ve şiddetin doruk yaptığı bir dönemde bu iddia çokta kabul edilebilir değildir. Şiddeti önce guruplandırmak gerekir. Fiziksel ve psikolojik şiddet en tepede yerini alan şiddet türüdür. Fiziksel şiddete hem erkek hem kadın hatta hayvanlar bile ağır bir şekilde maruz kalırlar. Kas gücünün konuştuğu bir olayda kadının erkeğe karşı üstün gelme olasılığı çok düşüktür. Kadın, ancak yardım talep ettiğinde bir koruma altına girer. Evlilik akdi bir çeşit korunma ihtiyacınıda beraberinde getirir. Fakat yalnız yaşayamayı tercih edenler için korunma desteği almak zordur. “Kadının benim birinin korumasına ihtiyacım yok” soyleminin arkasında, güvendiği bir erkekten zarar görmüş olması yatar çoğunlukla. Ya aldatılma, ya fiziksel şiddet, ama çoğunlukla da psikolojik şiddet türleri kadının yalnız kalmayı göze alması ve gelecek her türlü tehlikeye karşı daha bir hazırlıklı ve dirayetli olma çabasını kamçılar. Bu dünyada kadın, adam, çocuk da dahil yaşayan ve yaşamayan herşeyin korunmaya ihtiyacı vardır. Mesela adamların da korunmaya ihtiyacı vardır. Bu korunma fiziksel bir korunma değildir. O korunma manevi destek şeklinde kadınlar şeklinde verilir. Mesela bir kadın erkeğini diğer kadınların zulmünden de koruyabilir. Yine tarihi eserler mesela. Onlar da korunur. Sadece insana karşı değil. Hayvana, iklim şartlarına, zamana vs. Yani dolayısıyla erkeğin kadını koruması, kadını güçsüz duruma düşürmez. Aciz durumda da göstermez. Sadece olay yanlış anlaşılır. Burada en önemli açmaz, erkeğin değer verdiği kadını koruma zamanlaması ve kadını aşırı kıskançlığı sebebiyle baskılama davranışıdır. Yaşadığımız zamanda açık bir şekilde görülüyor ki kadının kendini korumakta en çok zorlandığı yer sokak değil. Evindeki ya da en yakınındaki erkek! en Son bir şey.. İnsan bazen kendini, kendine karşı bile korumak zorunda kalabilir. İnsanı koruyan vicdanı ve karakterdir. Tehlike türlü kılığına ve şahsiyete girebilir ve insanı en zayıf anında yakalar.