Yanak sevme ile yanak tapışlama arası farklar..

0
3419

Yanak sıkmak ya da yanak tapışlamak..

Eski dönem Türkiyesinden bir kareyi hatırlatır bana. Yaşlı babacan adamlar, gençler’e ya da ergen dönemi delikanlılarının yanağını hafifçe tokatlarlar. Hem bir sevgi gösterisidir bu, hem de bir “haydi bakalım işini sıkı tut” vari bir nasihat, bir el hareketidir.

Bu tapışlama dediğimiz davranışı yanak sevme dediğimiz eylemle karıştırmamak gerekir. Tapışlama da olmazsa olmaz bir kaç kural vardır.

Bu kurallardan birincisi, tapışlanacak kişinin yaş olarak küçük, hayat deneyiminin daha minimum düzeyde olması gerekir.

İkincisi ise tapışlayacak kişinin konusunda ya da alanında bir uzmanlık yapmış olması, her kesim tarafından işi ve adamlığı tarafından takdir edilmesi ve sempatik bir yapısının bulunması şarttır.

Tapışlama da elin hakereti ve dokunma biçimi önemlidir. El, gencin yanağını okşar gibi dokunmalı, şap şup gibi sesler çıkarılmamalıdır. Tapışlama sırasında tapışlayan kişi, genci övmeli ve bir iki tavsiye de bulunmalıdır.

Tapışlama mutlaka finalde yapılmalı, tapışlama sonrası tekrar sohbet edilmemelidir.

Tapışlama yapılacağı anda tapışlanan kişinin bu durumdan rahatsız olunabileceği değerlendirilmeli, önüne gelen herkese tapışlama yapılmaması gerektiği bilinmelidir.

Tapışlamayı yapan kişinin tapışlama eyleminde bulunduğu kişinin kendisiyle aynı cinste olmasına dikkat etmelidir. Tapışlama genelde erkeklerin gösterdiği bir davranıştır. Bir erkeğin bir kadına tapışlama yapması abesle iştigaldir.

Bir gün sizi biri tapışlamaya kalkarsa ve siz bu kişi tarafından tapışlanmak istemiyorsanız, o kişiyle kişisel alan mesafenizi sağlıklı ayarlanamanız gerekir.

Tapış muhabeti böyle efendim..