İonna Kuçuradi’den harika 10 söz..

0
106

Ve insanlar, ”herşeyi” yapmayanlardan, ”herşeyi” yapamayacak olanlardan bile ”herşeyi” bekleyerek yaşıyorlar.

****

Özgür kişilerin yetişmesini sağlayan, en başta, başka özgür kişilerdir.

****

Bir ülkede çıkarılan yasalar, kurulan kurumlar ve kamu kuruluşları, o ülkenin koşullarında bütün yurttaşların temel haklarının eşit ve onurlu bir şekilde korunma olanağını sağlamakta ise – sürekli olarak sağlamakta ise -, orada toplumsal özgürlük var demektir.

****

Belirli bir tarihsel anda getirilen fikirlerle felsefesiz -özellikle de sağlam bir bilgi ve değer felsefesi görüşüne dayanmadan- iş görme, girilmiş bir çıkmazdan çıkma çabalarının, eklenen başka etkenlerle birlikte yeni bir çıkmaz yaratmalarına neden oluyor.

****

“Büyük insan” kimdir? “En yalnız kalabilen in­san, en saklanmış, en ayrılan insan, iyinin ve kötü­nün ötesinde olan insan, kendi erdemlerinin ve is­temesinin bolluğunun efendisi olan insan: en bü­yük insan bu olsa gerek. Bir bütün olduğu kadar çok yanlı, dolu olduğu kadar geniş olmak: büyüklük bu olsa gerek.”

****

Eğitilmemiş insan kalıcı şeyler yapamaz; bu insan, kendisi ve diğer insanlar için dünyanın ayak­ta durmasına yardım edemez.

****

Bir kişiyi tanımamız da bize tek ipucu veren şey onun yapıp ettikleri, onun içiçe yürüyen değerleme ve değerlendirmeleri, fiilen yaptıklarıdır.

****

(..)
Şunu unutmamak gerekir ki, yaşamda çoğu zaman bir durumun, bir olayın, bir eylemin karşısında değil, bir insanın karşısında bulunuruz. Ve önemli olan da bunu bilmektir.

****

İnsanlar, başkalarının yargı gücüne kendi yargı güçlerinden çok güvenirler

****

Doğru ve yanlış, varolan bir şey değil, varolan şeyler hakkındaki bilgimizin nitelikleridir