Evliya dört şekil olur dediler..

0
2689

Evliya 4 şekil olur dediler..

 1- Biri var alemde bilir.Kendi de bilir ki velidir

2- Biri var kendi bilir alem bilmez.

3- Biri var kendi bilir alem bilmez.

4- Biri var kendi de bilmez kimse de bilmez..