Mutluluk kimlerindir? / III.Selim

0
1190

”Mutluluk,hayvanlara ve bitkilere aittir. Çünkü onlarda akçe gailesi yoktur.”