Deliliğin şanlı mazisi, Peyami Safa

0
1125

 “Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok!”