Otuzyedinci dakika..

0
979

Otuzyedinci dakikada artık göz kapakları kımıldamıyordu, derin uykudaydı…yan dönmüş, pikesini kulaklarına kadar çekmişti…artık ne boynunun ağrısının, ne düşen vücut Isısının, ne açlığının farkındaydı… çoook uzaklarda güvende ve emin ellerdeydi…

Kadın meraktaydı, aydınlıkta mıydı adam, çekmiş miydi perdeleri… nefesi sık mıydı uyurken, körük gibi miydi ciğerleri şişip sönen…horluyor muydu gürül gürül yoksa inceden bir ses mi genizden…uykusundan kimler geçiyordu, melekler ona gülümsüyor muydu…