Vukuat var / Orhan Kemal

0
1010

+Hiç bitmeyecek mi senin bu

okuman?

-Bitmeyecek.

+Hiç mi?

-Hiç.

+Niyetin katip olmak mı yani?

-Hayır.

+Ya?

-İnsan olmak.

Orhan Kemal, Vukuat Var