Bu tespitleri duvarına as ve günde 3 defa aç karnına oku!

0
404

 

Yazar,akademisyen ve fikir adamımız Nurettin Topçu’yu eğitimle biraz ilgili olan her vatandaş bilir. O yeni Türkiye’nin eğitim planı ne olmalı ?sorusuna,en net ve sağlam cevap verebilen eğitmen oldu. Aşağıda onun Varlık kitabından seçtiğim çok kıymetli tavsiye ve tespitleri paylaşıyorum. Keyifli okumalar..

 

Üç şeyin mecmuundan ibarettir: Varlık, düşünce ve hareket.

***

Bunların hepsini kendinde toplayan insan, üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır: Hakikatın, hayrın ve güzelliğin.

***

İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç yeti vardır: Zeka, duygu ve irade.

***

Zeka üç yerde kullanılır: Kazanmada, hilede, ilimde.

***

Duygunun üç dünyası vardır: Sanat, rüya ve sevda.

***

İrade, üç âleme sığınma kudretidir: Hemcinsine, kendi samimiyetine ve Allah’a.

***

Bu üç yetinin birlikte ve ahenkli olarak barındığı kalp, üç şeyin mahfazasıdır: Aşkın, ümidin ve imanın.

***

Üç şeyi sevmeyen ruh, ölü odaları gibi karanlıktır: Çocuğu, tabiatı ve zalimle kavîden başkasına itaati.

***

Üç kişiye acıyınız: Zenginlikten sonra fakir düşene, şerefli iken zelîl olana, cahiller arasında kalan âlime.

***

Üç nesneden her yerde kaçmalıyız: Yersiz şiddetten, açlık bırakmayan tatminden, kendimize çevrilmeyen tehditten.

***

Üç kişiden korkunuz: Merhametsizden, müraîden, mürtekipten.

***

Üç musibetten uzaklaşınız: Zulümden, zelzeleden, ‘bilirim’ iddiasında olan cahilden.

***

Üç kişiye el uzatınız: Hastaya, garibe, muhitinde anlaşılmayan bedbahta (bu yüzden kalabalığın arasında yalnız yaşayana.

***

Üç türlü davranış kaba ve sahtedir: Kendini belli eden sanat, nümayişçi ahlak, kendine güvenen dindarlık.

***

Üç şey saadetin sırrıdır: Tevazu, kanaat ve ölümün eşiğinde sık sık dinlenme zevki.

***

Dünya üç şeyle Cennet olur: Elden, dilden ve gönülden vermekle; Allah’ın kullarını ta’n etmeyip affetmekle; zalime zulmetmeyip hidayet yolunu göstermekle.

***

Üç kişi karanlıkta kalmıştır: Aşkından çok talâkatını kullanan, imanını iddia yapan, aklın meyvasından lezzet almayan.

***
Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin, ölümün.
***
Üç yerde insan kendini tanır: Tövbede, zalimin kahrı altında, son nefesinde.
***
Hayatın manası üç yerde hakkıyla anlaşılır: Aşk ile birleşen ümidde, vecd ile yapılan ibadette, yeri yurdu unutturan seyahatte.
***
Gözyaşının üç yerde lezzetine doyulmaz: Vuslatta, mağfirette, merhamette.
***
Üç yerde insan Allah ile sohbettedir: Kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, bir ümidsizin yüzünü ümidle güldürdüğü yerde, zalimin zulmü kendinden şükür taşırdığı anda.
***
İnsanlar içinde kendini bilenler şu üç kişidir: Rüzgârı bile incitmeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah’ın emaneti olan insanlara katı katı gözlerle bakmayanlar.
***

Üç türlü insan Allah’tan uzaktır: Rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar (hizmet ehli olmayanlar), duygulu olduklarını ileri sürüp de sefalet sahnelerinden uzak duranlar, sefil ruhlarda feyz arayanlar.

***
Üç türlü insan Allah’ı göreceğinden müjdelenmiştir: Saf kalpler, gecenin karanlığında güneşi bulanlar, ölümü, hayatta iken, bütün hareketleriyle birleştirmiş olanlar.
***
Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir: İsteklerin, aklın, hayatın.
***
Üç şeyden ayrılınca diğer üç şeye geçmede acele etmelidir: İnsanlardan ayrılınca ibadete, hareketten çıkınca huzura, dünyaya vedalaşınca uhraya.