Anlamak masraflı bir iştir.. \ Sezai Karakoç

0
1102

“Anlamak masraflı iştir ; Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, birazda yetersizlik kâfidir”