Kadın, erkek ve roller.. / Erving Goffman

0
1531

“..yaşadığımız toplumda karı koca beraber sosyal bir akşam geçirmek adına yeni arkadaşlarının karşısına çıktıklarında, kadın kocasının iradesine ve görüşlerine normalde başbaşayken veya eski arkadaşlarla olduklarında gösterdiğinden daha fazla saygı ve itaat gösterebilir. Saygılı bir role büründüğünde, erkek de başat bir role soyunabilir ve evlilik takımının her iki üyesi de kendi rolünü oynadığında, bir birim olarak karı koca yeni seyircilerin kendilerinden beklediği izlenimi sürdürebilir.”