İnsanın özgürlük alanı / Osman Erim

0
1054

“İnsan, kendisinin içinde bulunmadığı herşeyden özgürdür”