Gedik Ahmet Paşa’ya Gazel / Yahya Kemal Beyatlı

0
7068

bâd hükmün sürüp enfâs-ı mesîhâ’ya kadar
bâdbân açtı zafer sâhil-i a’dâya kadar

çıktı otranto’ya pür-velvele ahmed pâşâ
tûğlar varsa gerektir kızılelmâ’ya kadar

ra’d-ı tekbîr kopup gitmelidir bank-i ezan
dâr-ı küffârda meşhûr kenîsâya kadar

gark-ı nûr olmalı îmân-ı muhammed’le firenk
bu sefer rim-papa’dan hazret-i îsâ’ya kadar

olsun ilhâm edenin rûhuna bir tuhfe kemâl
şehper açsun bu gazel cennet-i âlâ’ya kadar