Erich Fromm/ Sevme sanatı / Sayfa 106-107

0
687

Çağdaş insan, Huxley’nin Cesur Yeni Dünya’da diği tipe çok benzer: Karnı tok sırtı pek, cinsel yönden doy gun, kişiliği gelişmemiş, çevresindeki insanlarla son derece düzeyli ilişkiler kuran, Huxley’nin sıraladığı, “Birey hisse derse toplum sendeler” ya da “Bugün sahip olabileceği eğ lenceyi yarına bırakma”, bir de hepsini bastıran, “Bugünler 06 de herkes mutlu,” sloganlarıyla yönlendirilen bir kişidir o.

 

Günümüzde insanların mutluluğu eğlenmeye dayanıyor eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunlu ğu yatıyor. Tüm dünya, ağzımıza layık büyük bir nesnedir; büyük bir şişe, büyük bir elma, büyük bir memedir. İnsan, ebediyen beklenti içinde ve ebediyen düş kırıklığı yaşayan bir emici olup çıkmıştır. Karakterimiz değistokuş etmek, al mak, tüketmek, değiştirmek üzerine kuruludur. İster ruhsal olsun ister nesnel, ne varsa her şey tüketimin ve değiştoku sun nesneleridir.