“Buniyel İslamü alâ hamsin” harika bir ilahidir.

0
90

Çocuk sesi, aynı kuş sesi gibi gelir bana. O cıvıl cıvıl incecik seslere her şarkı yakışır. Çocukluğumda TRT tek kanalken belli illerin çocuk korolarının konserleri gelir aklıma gelir bazen. O ufacık bedenler bir aradayken oluşan koronun sesi ne de güçlüdür. Bıkmadan sıkılmadan dinlersiniz. O çocuk seslerine her şarkı yakışır demiştim ya başta. Buna ilahiler de dahildir. Meselâ Buniyel  İslamü hamsin” ilahisi..

Malezyalı bir çocuk korosu söylemişti bu ilahiyi yıllar yıllar önce. Bugün denk geldim YouTube’da. Özlemişim valla. Sizinde çalınmıştır kulağınıza geçmişte bir yerlerde. Keza bu ilahinin sözleri de harikadır. İslam’ın temel felsefesini kısaca özetler küçük kardeşlerimiz bu ilahiyle..

Arapçası şöyledir ilahinin..

Buniyel  islamüa hamsin hamsetierkânin fiddins ve salâtün ve zekâtünh haccünveşşahâdeteyn ****

şahâdetü ellâ ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikametussalâh îtâüzzekâh
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebilâ
****
şahâdetü ellâ ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
lâ âbüdü fil kevni illallah
ve resûli lil beşeri hüdaa
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî dîn
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
ve ükellimü rabbî hamsaa
udahhiru bedeni bi salâh
bi vudûî bi rukûî bi huşûî yevmen elkâ
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
şahâdetü ella ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikâmetussalah îtâüzzekah
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebile
****
ve ünemmî mâli bi zekâtin
udahhiruhû biridallah
lil fukarâil mesâkin
âfihim hakkan lillah
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
nefsi bissavmi uravviduhe
vebi hubbillâhi usabbiruhe
etezekkeru ihvânil cevâh
ve bil cenneti rabbi üzekkuriha
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
vel haccu vukûfun ve tavâfun
haşerun esgaru fiddünya
liganiyyin ve fakirillah
ferga yekûnu emâmallah

büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
şahadetü ella ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikâmetussalah îtâüzzekâh
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebilâ

Türkçesi de şöyledir:

İslam dini 5 temel üzerine kurulmuştur,
Dindeki 5 temel: Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet.

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,
Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir.
Kainatta Allah’tan başkasına ibadet etmem, ancak Allah’a ibadet ederim,
Ve Resul de insanlar için bir yol göstericidir.

Ve Rabbim ile bu beş şeyle konuşuyorum,
Ve sürekli olarak bedenimi namaz, abdest, ruku ve huşu ile temizliyorum

Ve malımı zekatımla arttırıyorum,
Allah’ın rızası için malımı temizliyorum.
Fakir, fukaraya Allah rızası için bağışlıyorum.

Nefsimi oruç ile kontrol ediyorum,
Ve Allah’ın sevgisi ile sabrediyorum.
Çok sevdiğim kardeşime Rabbimi ve cenneti hatırlatıyorum,
Ve zikrediyorum.

Hac ve tavaf dünyadaki küçük diriliştir,
Zengin ve fakir için Allah katında fark yoktur

Valla fırsat bulunca bi dinleyin. Çok keyiflidir. Google’a Buniyel İslamü hamsin yazınca çıkar. İyi dinlemeler..