Batılı teorisyenlere.. / Paul Feyerabend

0
180

Batılı teorisyenlerin önerdikleri şeylerin er geç Batı sanayi devletleri ve resmi kurumlar tarafından kabul edileceği,oradan da ilk önce eğitime sonra da gelişme sürecinin sıkacağı umudundadırlar. Tıpkı ataları sömürge memurları gibi,düşüncelerinin iktidar gücüyle yürürlüğe sokmasından hiç vicdan azabı duymazlar. Fakat onlardan farklı olarak iktidar gücünü bizzat işletmezler; hatta tersine akılcılıktan, nesnellikten, hoşgörüden dem vururlar. Demem o ki sadece saygısız dünyadan bir haber ve sığ değil,aynı zamanda oldukça namussuz insanlardır bunlar(…) Batı düşünsel imalatlarının gerisinde yatan dev yanlışları ve gizli varsayımları saptamak zorundayız.