Ah bu insan yüzleri / Sait Faik Abasıyanık

0
45

 

Ah bu insan yüzleri! Her şeyimizi bağladığımız,

durmadan yanıldığımız,

istediğimiz kadar bol hasletler,

adilikler, iyilikler,

kötülükler,

delilikler, akıllılıklar,

sevdalar yüklediğimiz insan yüzleri!

Yanılsak da zararı yok!

Bu yüze olmazsa ötekisine yükleriz saydıklarımızı.

Yanılmamız muayyen bir insan içindir, insanlar için değil.

O halde yanılmıyor sayılırız.