Acının resmini çizebilir misin Abidin?

0
275

– Bana acının resmini çizebilir misin Abidin?

+ Ayıp ettin. 1/500 000 lik topoğrafik haritasını bile çizerim!